torsdag 10 november 2011

Att skriva efter tankekarta

Efter varje månads slut brukar vi sammanfatta vad som hänt under månaden. Det kan vara speciella saker för just den månaden, eventuella högtider, vem som fyller år och årstid. Idag var det oktober som det skulle skrivas om. Tidigare har vi gjort en gemensam text på skärmen men nu introducerar vi tankekartan för barnen. Då samlar vi viktiga ord tillsammans, skriver upp dem på tavlan och barnen har sedan dessa som stöd i sin skrivning. Det gäller alltså att skriva en text med egna ord, utifrån det vi har samtalat om.
Idag använde vi naturligtvis datorerna för att bygga upp texterna, vilket gör det så mycket lättare att ändra och bearbeta i texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar